شرایط اختصاصی متقاضیان استفاده از طرح سربازان تعاون یاری

شرایط اختصاصی متقاضیان استفاده از طرح سربازان تعاون یاری

1- فارغ التحصیل مقاطع کاردانی و بالاتر در یکی از رشته های علوم اجتماعی(گرایشهای مختلف) ، علوم اقتصادی (گرایشهای مختلف) ، مدیریت(گرایشهای مختلف) ، ترویج و آموزش(گرایشهای مختلف) ، و سایر رشته های متناسب با گرایشهای تعاون از جمله حسابداری و علوم رایانه.
2- دارا بودن حداقل معدل 14 (برای فارغ التحصیلان دوره های روزانه دانشگاههای دولتی) و حداقل معدل 15 (برای فارغ التحصیلان دوره های شبانه، نیمه حضوری، پیام نور، آزاد و علمی – کاربردی).
3-علاقمندی به فعالیت در بخش تعاون و سپردن تعهد مبنی بر انجام خدمت در محلی که وزارت تعاون تعیین خواهد نمود.
4- داشتن برگ اعزام یا دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غیبت و با تاریخ اعزام شهریور یا آبان ماه 1388.
5- بومی شهرستانهای محروم.
تبصره1: خانواده معظم ایثارگران( شهدا، جانبازان و آزادگان) ، مشمولان متأهل، مشمولان معاف از رزم، افراد تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) و بهزیستی از شمول شرط 5 مستثنی می باشند.
تبصره2: بسیجیان فعال و فارغ التحصیلان مرکز آموزش عالی تعاون همچنین فارغ التحصیلان رشته های امور تعاون دانشگاه جامع علمی – کاربردی در اولویت قرار دارند.
تبصره3:افراد مسلط به علوم رایانه و همچنین مسلط به زبان انگلیسی(دارای توانایی ترجمه متون تخصصی تعاون) در اولویت قرار دارند.

فرم مشخصات طرح سرباز تعاون یاریفرم مشخصات طرح سرباز تعاون یاری