لوگوی بالا شورا هماهنگی

با توجه به اهمیت تقویت تعاملات درون استانی و ایجاد وحدت رویه و یکپارچگی در فعالیت ها و انسجام بخشی بین واحدهای اجرایی دستگاههای تابعه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، در سطح هر یک از استانهای کشور "شورای هماهنگی تعاون, کار و رفاه اجتماعی استان"  که از این پس به اختصار "شورای هماهنگی استان" نامیده می شود با رعایت دستورالعمل ذیل تشکیل می گردد.

 

الف ) اهداف تشکیل شورای هماهنگی استان :

1-  ارتقاء سطح تعاملات و همکاری دستگاه های تابعه وزارتخانه در سطح استان

2-  ایجاد هم افزایی و تشریک مساعی در حوزه وظایف وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی

3 - ایجاد وحدت رویه و یکپارچگی در فعالیت ها و انسجام بخشی بین واحدهای اجرایی دستگاه های تابعه

4 - بهره مندی از ظرفیت ها و توانمندیهای مشترک دستگا ه های اجرایی درجهت تحقق اهداف وزارتخانه

 

ب) وظایف شورای هماهنگی استان :

1-  بهره گیری از توانمندیهای اعضاء شورا درجهت ایجاد هماهنگی و انسجام بخشی در فعالیت های محوله براساس شرح وظایف هر یک از واحدهای تابعه و سیاستگذاری های وزارت متبوع در سطح استان

2-  تعیین وظایف و تکالیف هریک از اعضاء شورا درجهت اجرای مصوبات شورا

3-  ایجاد هماهنگی و برقراری تعاملات سازنده بین اعضاء شورا و واحدهای تابعه وزارتخانه و سایر دستگاه های اجرایی و مرتبط در سطح استان

4 - پیگیری، نظارت و ارزیابی مستمر از اجرای مصوبات شورا

5- تشکیل کارگروه های تخصصی جهت بررسی موردی برخی موضوعات مطروحه درجلسات شورا

 

ج) ترکیب اعضاء شورای هماهنگی استان :

1- مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان )رئیس شورا(

2- مدیرکل تأمین اجتماعی استان

3- مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان

4- مدیرکل بهزیستی استان

5- مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان

6- مدیر امور شعب بانک رفاه کارگران استان

7-مدیر امور شعب بانک توسعه تعاون استان

8- مدیر صندوق کارآفرینی استان

9- مدیر صندوق بازنشستگی استان

 10- مدیر صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر استان

علیزاده شورای هماهنگی فنی حرفه ای اعضای شورای هماهنگی مدیران گیلان 10 
اعضای شورای هماهنگی مدیران گیلان 11 عارف مدیریت درمان
اعضای شورای هماهنگی مدیران گیلان 6 واسعی اعضای شورای هماهنگی مدیران گیلان 1
اعضای شورای هماهنگی مدیران گیلان 8 اعضای شورای هماهنگی مدیران گیلان 4
شماره جلسه  تاریخ مکان برگزاری گزارش جلسه
1  99/02/17 اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان گیلان  صورتجلسه   مصوبات 
 2  99/04/08
اداره کل تامین اجتماعی استان گیلان   صورتجلسه  مصوبات  
 3  99/05/11   مدیریت صندوق کارآفرینی استان گیلان  صورتجلسه  مصوبات
4 99/05/25  بیمارستان رسول اکرم (ص)   صورتجلسه  مصوبات 
5 99/06/29
مدیریت صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و کشاورزان استان   صورتجلسه  مصوبات 
6 99/06/01  اداره کل بهزیستی استان گیلان   صورتجلسه  مصوبات 
99/07/19  مدیریت امور شعب بانک رفاه کارگران استان   صورتجلسه  مصوبات 
 8   99/09/01 بیمارستان رسول اکرم (ص)     صورتجلسه مصوبات 
9 99/09/29  اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان گیلان    صورتجلسه مصوبات  
 10 99/10/20 مدیریت صندوق کارآفرینی استان گیلان
صورتجلسه مصوبات 
11  99/11/11  فرمانداری شهرستان بندرانزلی   صورتجلسه مصوبات 
12 99/11/25  فرمانداری شهرستان صومعه‌سرا  صورتجلسه مصوبات 
13 99/12/16 اداره کل تامین اجتماعی استان گیلان    صورتجلسه مصوبات  
جلسات شورای هماهنگی در سال 1400 
1 1400/02/25  اداره کل بهزیستی استان گیلان     صورتجلسه مصوبات 
2 1400/03/22 مدیریت امور شعب بانک توسعه تعاون استان   صورتجلسه  مصوبات  
3  1400/05/02  اداره کل بهزیستی استان گیلان    صورتجلسه  مصوبات  
1400/05/23  مدیریت صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و کشاورزان استان    صورتجلسه مصوبات   
5 1400/06/16  اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان گیلان   مصوبات   
6 1400/07/22 اداره کل تامین اجتماعی استان گیلان    صورتجلسه مصوبات 
7 1400/08/22  بیمارستان رسول اکرم (ص)   صورتجلسه مصوبات 

 

گزارش شورای هماهنگی 1399 استان گیلان

زمانبندی
باید سطح کمی و کیفی ارایه خدمات به جامعه هدف ارتقا یابد
مدیر کل و رییس شورای هماهنگی مدیران استان گیلان:
استفاده از ظرفیت های بخش تعاون در تعامل با صندوق بیمه ای روستاییان و عشایر
در چهارمین جلسه شورای هماهنگی مدیران استان گیلان مطرح شد؛
در سال‌جاری باید برای رفاه مردم شریف استان و خدمت رسانی شایسته گام های اساسی برداریم
عباس علیزاده در جلسه ی شورای هماهنگی مدیران استان گیلان تاکید کرد؛
« قبلی صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳ بعدی »
باید سطح کمی و کیفی ارایه خدمات به جامعه هدف ارتقا یابد 6
باید با حمایت کارفرمایان فرهنگ ورزش و نشاط را در جامعه کار استان گسترش دهیم 16
با نخبگان اقتصادی و مدیران توانمند در هولدینگ های اقتصادی بخش زیادی از مشکلات اشتغال کشور رفع می شود 4
پنجمین جلسه ی شورای هماهنگی مدیران کل دستگاه‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 6
چهارمین جلسه شورای هماهنگی مدیران استان گیلا 10
سومین جلسه شورای هماهنگی مدیران دستگاه های زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان 3
دومین جلسه شورای هماهنگی مدیران دستگاه های زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد 5
5
3
232
6
حضور مدیرکل امور استان ها 8
هفتمین جلسه شورای هماهنگی مدیران استان گیلان 7
ششمین جلسه شورای هماهنگی مدیران با حضور مشاور وزیر 10
1
11
2
11
3
1