شرح وظایف

  1  برنامه ریزی و نظارت برمجموعه های ورزشی ، تفریحی و فرهنگی کارگران.

2   برنامه ریزی و نظارت بر ترویج و توسعه فعالیت های ورزشی و تفریحات سالم در جامعه

  3 برنامه ریزی به منظور برگزاری مراسم و اجرای جشنواره های فرهنگی و مذهبی.

 4 برنامه ریزی به منظور ترویج فرهنگ کارآفرینی و تقویت روحیه خلاقیت و نوآوری در بنگاههای اقتصادی.

 

جهت مشاهده کامل شرح وظایف کلیک نمایید 

 

مسابقه کتاب‌خوانی (قرآن و نماز)

پوسترهای عفاف و حجاب

1

23


توسعه و ترویج فرهنگ نماز

احکام نماز

راهیان نور