برترین های جشنواره امتنان در استان گیلان

واحد نمونه سال 1397

نام شرکت: آردتجارت 

نوع فعالیت: تولید انواع آرد

تعداد کارکنان: 92 نفر

معرفی محصولات تولیدی: انواع آرد و استحصالات

سال ثبت شرکت و آغاز فعالیت: 1367/05/09

حضور در نمایشگاه بین المللی رشت سال 1396 معرفی محصولات و تجهیزات شرکت

 بازار مصرف: استان گیلان و استان های همجوار

پروانه استاندارد

غذا دارو 


واحد نمونه سال 1398

نام مجموعه: زیتون حاج صفری و پسران اصل

تعداد پرسنل: 90 نفر به صورت مستقیم

محصول تولیدی: فرآوری زیتون, رو غن زیتون و مشتقات زیتون

 حضور در نمایشگاه های داخلی و بین المللی از جمله  نمایشگاه محصولات استراتژیک کشاورزی ایران و کشور های CIS

 جهت مشاهده بیشتر کلیک نمایید