شرح وظایف

·برنامه‌ریزی استانی به منظور اجرای سیاست‌ها و خط مشی‌های مربوط به سطوح پیشگیری (2 و 3)* توانبخشی، حمایتی و توانمندسازی) حسب قوانین و برنامه‌های ابلاغی از ستاد.

·نظارت بر فعالیت‌های سازمان‌های تحت پوشش وزارتخانه در استان در ارتباط با سطوح 2 و 3 پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، توانبخشی، حمایتی و توانمندسازی.

· بررسی مستمر وضعیت مؤلفه‌های آسیب‌های اجتماعی و توانبخشی، حمایتی و توانمندسازی در استان و ارائه گزارش‌های مستند و تحلیلی به ستاد وزارتخانه.

·ارتباط با سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی و سازمان‌های غیردولتی فعال استان در حوزه امور اجتماعی، توانبخشی و پیشگیری.

 

·تحلیل و ارزیابی شاخص‌های پوشش جمعیتی در حوزه بیمه‌های اجتماعی و درمان.

 *تعاریف سطوح پیشگیری:

الف- پیشگیری سطح اول (اطلاع رسانی و آگاه سازی)؛ انجام مداخله قبل از این که آسیب، اختلال یا ناتوانی ایجاد گردد، این پیشگیری معطوف به افراد سالم است.

ب- پیشگیری سطح دوم (ارائه خدمات و مداخله)؛ انجام اقداماتی به منظور شناسایی و درمان هرچه سریع‌تر پس از وقوع آسیب یا ناهنجاری‌ها.

ج- پیشگیری سطح سه (قادرسازی یا بازتوانی)؛ انجام اقداماتی با هدف کاستن از ناتوانی و عوارض ناشی از آن، پس از وقوع آسیب و یا ناهنجاری.

 

جهت مشاهده کامل شرح وظایف کلیک نمایید

باورهای غلط اعتیاد

اعلان