شرح وظایف

   

1 - برنامه ریزی و نظارت بر اجرای برنامه های ابلاغی برای تحقق دولت الکترونیکی با هماهنگی حوزه ستادی وزارتخانه

2 - نظارت بر تجزیه و تحلیل ، طراحی و پیاده سازی و توسعه شبکه و استفاده از خدمات نوین الکترونیکی در زمینه حوزه فعالیت و سازماندهی، پشتیبانی و به روز رسانی سیستم های موجود سخت افزار و نرم افزارهای مورد نیاز

3 - نظارت بر تحقق برنامه عملیاتی سالانه واحدهای تخصصی ابلاغی از وزارتخانه، شامل اداره کل و شهرستان های تابعه و ارائه گزارش

4 -  تهیه و تدوین گزارش شاخص های ارزیابی عملکرد(عمومی و اختصاصی) و ثبت در سامانه

جهت مشاهده کامل شرح وظایف کلیک نمایید