اطلاعیه

دوره های بهبود مدیریت ویژه مدیران پایه و میانی  با  چهارعنوان (( برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک )) از تاریخ 10 مهر لغایت 12 مهر    (( بنیان اطلاعات))  از تاریخ 18 مهر لغایت 22 مهر (( آشنایی با قوانین دیوان محاسبات و محاسبات عمومی کشور )) از تاریخ 24 مهر لغایت 29 مهر و (( حل مساله و تصمیم گیری )) از تاریخ 5آ بان لغایت 10  آبان 1400 از طریق سایت مرکز آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان برگزار می شود.

1-نظارت ، برنامه ریزی و هماهنگی در انجام کلیه اقدامات مربوط به مسائل رفاهی، درمانی و بهداشتی کارکنان 

2- نظارت برنامه ریزی جهت تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی کارکنان

3- نظارت برنامه ریزی جهت انجام کلیه فعالیتها ی مربوط به تامین نیازهای تدارکاتی وپشتیبانی اداره کل، امور انبار و چگونگی ورود و خروج و ثبت و ضبط اموال و کالای خریداری شده و امور مربوط به نگهداری ساختمان و تاسیسات، وسائط نقلیه ، نگهداری و حفاظت پرونده ها و اسناد و سوابق پرسنلی و سایر تجهیزات و ملزومات اداری.

4-نظارت بر حضور و غیاب و ورود و خروج کارکنان اداره کل و صدور گزارش کارکرد آنان در راستای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری.

                           مشاهده کامل شرح وظایف کلیک نمایید

 جزوه آموزشی آشنایی با روشهای تعیین خط فقر و شاخص های آن

 جزوه آموزشی ایمنی پیمانکاران
 سیاست-گذاری-فرهنگی-در-ایران
 جزوه آشنایی با قوانین و مقررات تعاونیهای توسعه عمران شهرستانی و سهامی عام