شرح وظایف

1- جمع آوری اطلاعات ، اخبار و آمار مرتبط با فعالیت های اداره کل و بررسی پایگاههای اطلاع رسانی و خبری استان به منظور تهیه گزارشات و بولتن منطقه ای

2 -  تدوین و ارائه گزارش فعالیت های اداره کل در رسانه های گروهی استان و کشور و ارایه گزارش به مقام مافوق

3 -  برنامه ریزی و برگزاری جلسات ، مراسم ، کنفرانس ها ، همایش ها ، نمایشگاه ها ، دیدارها و بازدید مقامات از استان به نحو شایسته و مستند سازی در صورت لزوم و ارایه گزارش به مقام مافوق

4 – تهیه و تدوین پیش نویس برنامه و تقویم اجرایی و مناسبتی سالانه روابط عمومی

5 – تهیه عکس و فیلم از فعالیت های اداره کل ، تهیه بانک اطلاعاتی و نگهداری از وسایل سمعی و بصری

6 – انجام کلیه امور تبلیغاتی در زمینه معرفی اهداف و وظایف اداره کل به گروههای هدف