اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان / مدیریت ها / مدیرکل / مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی گیلان

شرح وظایف

1-  راهبری امور واحدهای شهرستانی و نظارت بر عملکرد آنها

2-  برنامه ریزی و نظارت بر تشکیل جلسات شورای هماهنگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با هدف سیاستگذاری یکسان و وحدت رویه و تبیین سیاست ها و اهداف وزارت متبوع و پیگیری اجرای مصوبات شورای مذکور

3- هماهنگی و تعامل مستمر با دستگاه ها و مسئولین استانی به منظور دستیابی به اهداف پیش بینی شده مرتبط با حوزه فعالیت وزارتخانه در استان

4- انجام سایر ماموریت ها و امور محوله حسب دستور مقام مافوق در وزارت متبوع و ارایه گزارشات لازم

 

           جهت مشاهده کامل شرح وظایف کلیک نمایید