شرح وظایف

1 - نظارت بر تشکیل کمیته های حفاظت و بهداشت کار

2 -  تشکیل تیم های خودارزیابی و رتبه بندی بازرسان کار و ادارات تابعه

3 -  تهیه گزارش عملکرد ماهانه و تجزیه و تحلیل عملکرد به منظور تحقق پیش بینی های صورت گرفته

4 -  تجزیه و تحلیل حوادث ناشی از کار به منظور برنامه ریزی برای کاهش حوادث ناشی از کار

 

جهت مشاهده کامل شرح وظایف کلیک نمایید

آیین نامه ایمنی در عملیات انتقال نیروی برق

آئین نامه ایمنی در صنایع ریخته گری (قطعه ریزی و لوله ریزی)

آیین نامه ایمنی در معادن 

آیین نامه پیش بینی و مبارزه با آتش سوزی در کارگاه ها 

آیین نامه ایمنی کار با ماشین آلات عمرانی

آیین نامه ایمنی در صنایع آهنگری

آیین نامه ایمنی ساختمان کارگاهها 

آیین نامه ایمنی کار در صنایع چاپ

آیین نامه ایمنی در بنادر

آیین نامه ایمنی کار در ارتفاع 

آیین نامه مربوط به انتخاب اساتید دانشگاه ، نمایندگان کارگران ، نمایندگان مدیران صنایع جهت عضویت در شورای عالی حفاظت فنی

آئین نامه داخلی شورایعالی حفاظت فنی 

آیین نامه ایمنی افراد دارای اختلال شنوایی در کارگاه ها 

آیین نامه ایمنی تصفیه خانه های آب و فاضلاب 

 آیین نامه حفاظتی کار با سموم دفع آفات در کارگاهها 

آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری

آیین نامه آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان 

آیین نامه ایمنی ماشین های افزار 

آیین نامه ایمنی ماشین ها و ادوات کشاورزی 

آیین نامه ایمنی در صنایع شیشه 

آیین نامه ایمنی جوشکاری و برشکاری گرم 

آیین نامه ایمنی ماشین های لیفتراک 

آیین نامه ایمنی دستگاه های مخلوط کن و همزن در کارگاه ها 

آیین نامه حفاظتی ماشین های سنگ زنی

آیین نامه عمومی ایمنی در تعمیرگاههای وسایط نقلیه 

آیین نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی در کارگاهها 

آیین نامه علایم ایمنی در کارگاهها 

آیین نامه مشاورین حفاظت فنی و خدمات ایمنی 

آیین نامه ایمنی مخازن آب و استخرها 

آیین نامه جدید مشاغل سخت و زیان آور 

آیین نامه جدید مشاغل سخت و زیان آور 

آیین نامه ایمنی در آزمایشگاهها

آیین نامه حفاظتی صنایع چوب 

آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی 

آیین نامه حفاظتی پرس های تزریقی پلاستیک و دایکاست 

آیین نامه و مقررات حفاظتی پرس ها (پرسکاری سرد فلزات) 

آیین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار 

آیین نامه کارهای سخت و زیان آور