ثص
بلی

اعضای کمیته پژوهش:

·        عباس علیزاده (رئیس کمیته)

·        دکتر رضا علیزاده (عضو کمیته)

·        حسن اسماعیلزاده (عضو کمیته)

·        بهمن علی‌پناه (عضو کمیته)

·        مهدی مجدد حسینجانی (عضو کمیته)

·        سیده رقیه کریمی (عضو کمیته)

·        ایمان همایی (عضو کمیته)

·        علی‌رضا نصرتی (دبیر کمیته)

   ساختار کمیته پژوهش (بند دو دستورالعمل کمیته پژوهش)

کمیته متشکل از اعضای ثابت و مدعو خواهد بود. از مجموعه اعضای ثابت، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان به عنوان رئیس و یک نفر از اعضای ثابت به عنوان به تشخیص وی به عنوان دبیر انتخاب خواهد شد. تنوع و ترکیب اعضای ثابت کمیته می‌باید به گونه‌ای باشد که امکان اظهار نظر و تصمیم‌گیری در خصوص مسائل پژوهشی اداره کل میسر گردد. یک نفر از اعضای واجد شرایط هیات علمی نیز به عنوان عضو ثابت کمیته انتخاب خواهد شد. حسب موضوعات جلسه، افراد درون‌سازمانی و برون‌سازمانی می‌توانند به عنوان عضو مدعو در جلسات کمیته حضور یابند. مدت عضویت اعضای ثابت در کمیته به مدت یک سال خواهد بود که تمدید عضویت ایشان حسب تشخیص رئیس کمیته بلامانع خواهد بود.

رویکردهای اجرایی (بند سوم دستورالعمل کمیته پژوهش):

1-3- اصل شفافیت و اطلاع‌رسانی. به تبعیت از سیاست‌های کلان وزارت متبوع و اداره کل، کلیه فعالیت‌های مربوط به کمیته پژوهش (اعم از اجرایی و حمایتی) در تارنمای اداره کل منعکس می‌گردد.

2-3- اصل توسعه مشارکت. حتی‌الامکان زمینه تشویق مشارکت و همکاری کارکنان در فعالیت‌های پژوهشی مرتبط فراهم گردد.

3-3-اصل توانمندسازی. اداره کل در راستای تقویت توانمندی پژوهشی همکاران برنامه‌های آموزشی پژوهش‌محور را برنامه‌ریزی و اجرا خواهد نمود.

4-3- اصل ظرفیت‌سازی همکاری‌های بین دستگاهی. کمیته در قالب همکاری‌های بین دستگاهی به ویژه در تعامل با دستگاه‌های عضو شورای هماهنگی، سازوکارهای ممکن جهت توسعه فعالیت‌های پژوهشی و مشارکت همکاران در فعالیت‌های بین‌دستگاهی و فرادستگاهی پژوهشی را بررسی و اعلام می‌نماید.

5-3-اصل رعایت قالب‌های علمی. در انجام فعالیت‌های مرتبط با کمیته پژوهش رعایت اصول علمی در گزارش‌ها، ارائه‌ها، تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات لحاظ می‌گردد.

6-3-اصل رعایت جنبه‌های کاربردی. با وجود اهمیت رعایت قالب‌های علمی در فعالیت‌های پژوهشی، توجه به جنبه‌های کاربردی حل و فصل عملیاتی مسائل استانی در قالب فعالیت‌های پژوهشی، قطعاً می‌باید مد نظر باشد.

سازوکارهای حمایتی (بند چهار دستورالعمل کمیته پژوهش):

1-4- ارائه فعالیت‌های علمی و پژوهشی مرتبط با ماموریت‌های وزارت متبوع و با تمرکز به مسائل استانی، ثبت شده به نام همکاران در مراجع علمی (نشریات، کنفرانس‌ها و سایرین) در جلسات کمیته پژوهش و یا جلسات و نشست‌های اعلام شده توسط این کمیته (حسب اعتبار مرجع علمی و  ارزیابی کمیته تا سقف چهار امتیاز)

2-4- طرح مسائل و ارائه راهکارهای توانمندسازی و بهبود فعالیت‌های اداره کل در قالبی علمی یا پژوهشی توسط همکاران (با توجه به کیفیت مطالب و ارزیابی کمیته تا سقف چهار امتیاز)

3-4- ارائه تجربیات همکارانی که موفق به اخذ رتبه عالی شده‌اند (در قالب گزارش‌های مستندسازی تجربیات شغلی) در جلسات کمیته پژوهش و یا جلسات و نشست‌های اعلام شده توسط این کمیته (با توجه به کیفیت مطالب و ارزیابی کمیته تا سقف چهار امتیاز)

4-4- ارائه یادداشت‌های علمی و پژوهشی مرتبط با حوزه‌های کاری جهت درج در تارنمای اداره کل توسط همکاران (با توجه به کیفیت مطالب و ارزیابی کمیته تا سقف دو امتیاز)

5-4- حمایت از پایان‌نامه، پژوهش، تالیف و ترجمه (حسب ضوابط موسسه کار و تامین اجتماعی از طریق رابط استانی (آقای مهدی حسینجانی)) (هر یک از این فعالیت‌ها صرف‌نظر از تائید در موسسه می‌تواند با تائید کمیته پژوهش از یک امتیاز برخوردار شود)

6-4- حمایت از پایان‌نامه، پژوهش، میکروپروژه، مونوگرافی، تالیف و ترجمه (حسب ضوابط معاونت تعاون از طریق رابط استانی (آقای بهمن علی‌پناه)) (هر یک از این فعالیت‌ها صرف‌نظر از تائید در معاونت تعاون می‌تواند با تائید کمیته پژوهش از یک امتیاز برخوردار شود)

7-4- ارزیابی فعالیت‌های پژوهشی همکاران و معرفی و تقدیر از همکاران دارای موثرترین فعالیت‌ها در هفته پژوهش و سایر مناسبت‌ها حسب مورد (دو امتیاز)