شرح وظایف

- برنامه ریزی و نظارت به منظور اجرای و آیین نامه های مربوط به توسعه اشتغال و سرمایه گذاری در استان.

- نظارت بر ایجاد و به روز رسانی بانک اطلاعات مشاغل و فرصت های شغلی و نحوه فعالیت و عملکرد کاریابی های غیر دولتی.

- نظارت و ارزیابی طرح های اشتغالزا و کسب و کارهای خرد و خانگی مصوب کارگروه.

- مطالعه ، بررسی و ارائه تحلیل و گزارشات کارشناسی در ارتباط تغییر و تحولات بازار کار منطقه با رویکرد توسعه اشتغال و کاهش بیکاری.

 

جهت مشاهده کامل شرح وظایف کلیک نمایید