شرح وظایف

- نظارت بر اجرای برنامه های ابلاغی در جهت توسعه فعالیت های کارآفرینی در استان.

- بررسی طرحهای توسعه کارآفرینی و برنامه ریزی به منظور توسعه و ترویج فرهنگ کارآفرینی در استان

- برنامه ریزی به منظور ارائه خدمات مشاوره ای ارائه خدمات مشاوره ای و تسهیلاتی به کارآفرینان کارآفرینی

- تدوین برنامه های آموزشی تخصصی مورد نیاز کارآفرینان استان و همکاری با رسانه های گروهی محلی و منطقه ای به منظور اطلاع رسانی، فرهنگ سازی و اشاعه فرهنگ

 

جهت مشاهده کامل شرح وظایف کلیک نمایید