شرح وظایف

1 - هماهنگی جهت ارائه خدمات حمایتی، کمک ها، تسهیلات، تخفیف ها و جذب امکانات دولتی و عمومی

2 - برنامه ریزی به منظور ایجاد تمهیدات و تسهیلات لازم جهت توسعه فعالیت تعاونی

3 - مشارکت در زمینه ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی در قالب شرکتهای تعاونی 

4 - برنامه ریزی به منظور برگزاری نمایشگاهها و حضور تعاونیها در نمایشگاههای ملی و بین المللی

 

جهت مشاهده کامل شرح وظایف کلیک نمایید