شرح وظایف

1-انجام امور مربوط به صدور مجوز ثبت و تشکیل تعاونی ها

2-ارائه مشاوره به متقاضیان تشکیل تعاونی

3-تهیه برنامه های منطقه ای و استانی جهت تشکیل تعاونی و اتحادیه های تعاونی

4-نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات بخش تعاون در زمینه تشکیل تعاونی ها

5-نظارت بر برگزاری اولین مجمع عمومی جهت تاسیس تعاونی و تصویب اساسنامه

6-شناسایی ظرفیت ها ، توانمندی ها و مزیت های استان به منظور تشکیل تعاونی

7-همکاری در برگزاری جلسات توجیهی و ترویجی مورد نیاز

8-نظارت بر سامانه تشکیل و ثبت تعاونی

9-برنامه ریزی و نظارت بر همایش های تخصصی و توسعه ای

10-پیگیری و همکاری با متقاضیان تشکیل تعاونی

 

 جهت مشاهده کامل شرح وظایف کلیک نمایید

 

ارتباط با ما

تلفن : 

013-33461701-3

تماس مستقیم: 33461626

داخلی :

140