صفحه نخست » مدیریت ها » اشتغال و کارآفرینی » اداره توسعه کارآفرینی

اداره توسعه کارآفرینی

شرح وظایف اداره توسعه کارآفرینی:
                                                                                                     

- نظارت بر اجرای برنامه های ابلاغی از معاونت های ذیربط ستادی در جهت توسعه فعالیت های کارآفرینی در استان

- بررسی طرح های توسعه کارآفرینی

- برنامه ریزی به منظور توسعه و ترویج کارآفرینی استان

- تدوین برنامه های آموزشی تخصصی مورد نیاز کارآفرینان

- بررسی درخواست های متقاضیان تاسیس مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی

- نظارت بر عملکرد مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی


تاریخ بروزرسانی : ۲۲ آذر ۱۳۹۶ ۱۴:۵۰