اداره اشتغال اتباع خارجی

شماره حساب :4001018601001327

شناسه واریز:317018652140120000000000000000

کارت مجازی: 6367957015551315

توجه:شناسه واریز اعلام شده 30 کاراکتری و تنها شامل اعداد باشند(بدون خط فاصله یا هر عدد دیگر)

خزانه داری کل اداره کل اشتغال اتباع خارجی قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ایران.

صدورپروانه کار:3/600/000ریال

تمدیدپروانه کار:2/587/000ریال

تجدیدپروانه کار:3/600/000ریال

تغییرمحل کارونوع کار:2/587/000ریال

 

راهنمای تکمیل مدارک اشتغال اتباع خارجی(اینجا کلیک کنید)

 


تاریخ بروزرسانی : ۷ بهمن ۱۳۹۶ ۱۱:۵۶