صفحه نخست » مدیریت ها » تعاون » اداره تشکیل تعاونی ها

اداره تشکیل تعاونی ها

شرح وظایف اداره تشکیل تعاونی

 

-انجام امور مربوط به صدور مجوز ثبت و تشکیل تعاونی ها

- ارائه مشاوره به متقاضیان تشکیل تعاونی

-تهیه برنامه های منطقه ای و استانی جهت تشکیل تعاونی و اتحادیه های تعاونی

-نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات بخش تعاون در زمینه تشکیل تعاونی ها

-نظارت بر برگزاری اولین مجمع عمومی جهت تاسیس تعاونی و تصویب اساسنامه

-شناسایی ظرفیت ها،توانمندی ها و مزیت های استان به منظور تشکیل تعاونی

-همکاری در برگزاری جلسات توجیهی و ترویجی مورد نیاز

-نظارت بر سامانه تشکیل و ثبت تعاونی

-برنامه ریزی و نظارت بر همایش های تخصصی و توسعه ای

-پیگیری و همکاری با متقاضیان تشکیل تعاونی


تاریخ بروزرسانی : ۹ دی ۱۳۹۶ ۱۴:۰۱