اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان / گزارش پروژه های مجموعه فرهنگی تفریحی کارگران کشور (بندر انزلی )از تاریخ 1389 تا1393