اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان / گزارش پروژه های مجموعه فرهنگی تفریحی کارگران کشور (بند انزلی) از تاریخ 1389 تا 1393