ارتباط با اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان رودسر


حسن زاده

رئیس اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان رودسر

مهندس شریف حسن زاده کلجاری

آدرس:رودسر- شهر رودسر- خیابان شهدا- خیابان شهید برقزان-اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان رودسر

کد پستی:99344-44817 

تلفن:  42610606-013

 

ایمیل اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شهرستان رودسر : omoumi.roudsar.mcls@iran.ir

 


تاریخ بروزرسانی : ۲۸ آذر ۱۳۹۶ ۱۳:۵۷