مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان: شهرستان سیاهکل با 89.5 درصد تحقق تعهدات پرداخت تسهیلات کرونا در رتبه دوم شهرستان های استان قرار دارد

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان: شهرستان سیاهکل با 89.5 درصد تحقق تعهدات پرداخت تسهیلات کرونا در رتبه دوم شهرستان های استان قرار دارد 5

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان: شهرستان سیاهکل با 89.5 درصد تحقق تعهدات پرداخت تسهیلات کرونا در رتبه دوم شهرستان های استان قرار دارد 5

شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان: شهرستان سیاهکل با 89.5 درصد تحقق تعهدات پرداخت تسهیلات کرونا در رتبه دوم شهرستان های استان قرار دارد 3

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان: شهرستان سیاهکل با 89.5 درصد تحقق تعهدات پرداخت تسهیلات کرونا در رتبه دوم شهرستان های استان قرار دارد 3

شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان: شهرستان سیاهکل با 89.5 درصد تحقق تعهدات پرداخت تسهیلات کرونا در رتبه دوم شهرستان های استان قرار دارد 2

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان: شهرستان سیاهکل با 89.5 درصد تحقق تعهدات پرداخت تسهیلات کرونا در رتبه دوم شهرستان های استان قرار دارد 2

شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان: شهرستان سیاهکل با 89.5 درصد تحقق تعهدات پرداخت تسهیلات کرونا در رتبه دوم شهرستان های استان قرار دارد 1

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان: شهرستان سیاهکل با 89.5 درصد تحقق تعهدات پرداخت تسهیلات کرونا در رتبه دوم شهرستان های استان قرار دارد 1

شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید