برگزاری جلسه شورای اداری با حضور مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان

جلسه شورای اداری اداره کل تعاونفکار و رفاه اجتماعی استان گیلان 11

جلسه شورای اداری اداره کل تعاونفکار و رفاه اجتماعی استان گیلان 11

پنج شنبه ۵ تیر ۱۳۹۹
جلسه شورای اداری اداره کل تعاونفکار و رفاه اجتماعی استان گیلان 10

جلسه شورای اداری اداره کل تعاونفکار و رفاه اجتماعی استان گیلان 10

پنج شنبه ۵ تیر ۱۳۹۹
جلسه شورای اداری اداره کل تعاونفکار و رفاه اجتماعی استان گیلان 9

جلسه شورای اداری اداره کل تعاونفکار و رفاه اجتماعی استان گیلان 9

پنج شنبه ۵ تیر ۱۳۹۹
جلسه شورای اداری اداره کل تعاونفکار و رفاه اجتماعی استان گیلان 8

جلسه شورای اداری اداره کل تعاونفکار و رفاه اجتماعی استان گیلان 8

پنج شنبه ۵ تیر ۱۳۹۹
جلسه شورای اداری اداره کل تعاونفکار و رفاه اجتماعی استان گیلان 6

جلسه شورای اداری اداره کل تعاونفکار و رفاه اجتماعی استان گیلان 6

پنج شنبه ۵ تیر ۱۳۹۹
جلسه شورای اداری اداره کل تعاونفکار و رفاه اجتماعی استان گیلان 5

جلسه شورای اداری اداره کل تعاونفکار و رفاه اجتماعی استان گیلان 5

پنج شنبه ۵ تیر ۱۳۹۹
جلسه شورای اداری اداره کل تعاونفکار و رفاه اجتماعی استان گیلان 4

جلسه شورای اداری اداره کل تعاونفکار و رفاه اجتماعی استان گیلان 4

پنج شنبه ۵ تیر ۱۳۹۹
جلسه شورای اداری اداره کل تعاونفکار و رفاه اجتماعی استان گیلان 2

جلسه شورای اداری اداره کل تعاونفکار و رفاه اجتماعی استان گیلان 2

پنج شنبه ۵ تیر ۱۳۹۹
جلسه شورای اداری اداره کل تعاونفکار و رفاه اجتماعی استان گیلان 1

جلسه شورای اداری اداره کل تعاونفکار و رفاه اجتماعی استان گیلان 1

پنج شنبه ۵ تیر ۱۳۹۹
صفحه ۱ از ۲ ۲
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید