جلسه کمیته فنی تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری استان گیلان

جلسه کمیته فنی تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری استان گیلان  2

جلسه کمیته فنی تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری استان گیلان 2

دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۹
جلسه کمیته فنی تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری استان گیلان  7

جلسه کمیته فنی تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری استان گیلان 7

دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۹
جلسه کمیته فنی تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری استان گیلان  6

جلسه کمیته فنی تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری استان گیلان 6

دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۹
جلسه کمیته فنی تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری استان گیلان  5

جلسه کمیته فنی تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری استان گیلان 5

دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۹
جلسه کمیته فنی تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری استان گیلان  3

جلسه کمیته فنی تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری استان گیلان 3

دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۹
جلسه کمیته فنی تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری استان گیلان  1

جلسه کمیته فنی تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری استان گیلان 1

دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۹
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید