حضور مدیرکل در پارک علم و فناوری شهرستان رودسر

حضور مدیرکل در پارک علم و فناوری شهرستان رودسر (6)

حضور مدیرکل در پارک علم و فناوری شهرستان رودسر (6)

شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۹
حضور مدیرکل در پارک علم و فناوری شهرستان رودسر (6)

حضور مدیرکل در پارک علم و فناوری شهرستان رودسر (6)

شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۹
حضور مدیرکل در پارک علم و فناوری شهرستان رودسر (6)

حضور مدیرکل در پارک علم و فناوری شهرستان رودسر (6)

شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۹
حضور مدیرکل در پارک علم و فناوری شهرستان رودسر (3)

حضور مدیرکل در پارک علم و فناوری شهرستان رودسر (3)

شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۹
حضور مدیرکل در پارک علم و فناوری شهرستان رودسر (2)

حضور مدیرکل در پارک علم و فناوری شهرستان رودسر (2)

شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۹
حضور مدیرکل در پارک علم و فناوری شهرستان رودسر (1)

حضور مدیرکل در پارک علم و فناوری شهرستان رودسر (1)

شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۹
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید