جلسه کمیته تجدید ‌نظر مشاغل سخت و زیان آور استان گیلان حضور مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان گیلان

جلسه کمیته تجدید ‌نظر مشاغل سخت و زیان آور استان گیلان حضور مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان گیلان

جلسه کمیته تجدید ‌نظر مشاغل سخت و زیان آور استان گیلان حضور مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان گیلان

چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۹
جلسه کمیته تجدید ‌نظر مشاغل سخت و زیان آور استان گیلان حضور مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان گیلان

جلسه کمیته تجدید ‌نظر مشاغل سخت و زیان آور استان گیلان حضور مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان گیلان

چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۹
جلسه کمیته تجدید ‌نظر مشاغل سخت و زیان آور استان گیلان حضور مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان گیلان

جلسه کمیته تجدید ‌نظر مشاغل سخت و زیان آور استان گیلان حضور مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان گیلان

چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۹
جلسه کمیته تجدید ‌نظر مشاغل سخت و زیان آور استان گیلان حضور مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان گیلان

جلسه کمیته تجدید ‌نظر مشاغل سخت و زیان آور استان گیلان حضور مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان گیلان

چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۹
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید