مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان برپیگیری و حمایت از اتمام طرح توسعه شرکت های تعاونی استان تاکید کرد

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان برپیگیری و حمایت از اتمام طرح توسعه شرکت های تعاونی استان تاکید کرد 1

یکشنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۰

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان برپیگیری و حمایت از اتمام طرح توسعه شرکت های تعاونی استان تاکید کرد 5

یکشنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۰

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان برپیگیری و حمایت از اتمام طرح توسعه شرکت های تعاونی استان تاکید کرد 4

یکشنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۰

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان برپیگیری و حمایت از اتمام طرح توسعه شرکت های تعاونی استان تاکید کرد 3

یکشنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۰

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان برپیگیری و حمایت از اتمام طرح توسعه شرکت های تعاونی استان تاکید کرد 2

یکشنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۰
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید