کمبود پرسنل ، امکانات و محدودیت های ناشی از کرونا نباید توجیه و مانع ارایه خدمات و تحقق برنامه ها شود

11

پنج شنبه ۳ تیر ۱۴۰۰

1

پنج شنبه ۳ تیر ۱۴۰۰

2

پنج شنبه ۳ تیر ۱۴۰۰

5

پنج شنبه ۳ تیر ۱۴۰۰

8

پنج شنبه ۳ تیر ۱۴۰۰

4

پنج شنبه ۳ تیر ۱۴۰۰
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید