همایش دو همگانی

همایش دو همگانی " یادواره شهید سردار قاسم سلیمانی" با حضور مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان برگزار شد 10

سه شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۹

همایش دو همگانی " یادواره شهید سردار قاسم سلیمانی" با حضور مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان برگزار شد 3

سه شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۹

همایش دو همگانی " یادواره شهید سردار قاسم سلیمانی" با حضور مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان برگزار شد 2

سه شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۹

همایش دو همگانی " یادواره شهید سردار قاسم سلیمانی" با حضور مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان برگزار شد 8

سه شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۹

همایش دو همگانی " یادواره شهید سردار قاسم سلیمانی" با حضور مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان برگزار شد 7

سه شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۹

همایش دو همگانی " یادواره شهید سردار قاسم سلیمانی" با حضور مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان برگزار شد 6

سه شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۹

همایش دو همگانی " یادواره شهید سردار قاسم سلیمانی" با حضور مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان برگزار شد 5

سه شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۹

همایش دو همگانی " یادواره شهید سردار قاسم سلیمانی" با حضور مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان برگزار شد 4

سه شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۹

همایش دو همگانی " یادواره شهید سردار قاسم سلیمانی" با حضور مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان برگزار شد 1

سه شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۹
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید