علیزاده؛ مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان به منظور بررسی میدانی طرح‌های متقاضی تسهیلات بانکی، از چند طرح اقتصادی بازدید کرد.

علیزاده؛ مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان به منظور بررسی میدانی طرح‌های متقاضی تسهیلات بانکی، از چند طرح اقتصادی بازدید کرد. 13

سه شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۹

علیزاده؛ مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان به منظور بررسی میدانی طرح‌های متقاضی تسهیلات بانکی، از چند طرح اقتصادی بازدید کرد. 15

سه شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۹

علیزاده؛ مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان به منظور بررسی میدانی طرح‌های متقاضی تسهیلات بانکی، از چند طرح اقتصادی بازدید کرد. 9

سه شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۹

علیزاده؛ مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان به منظور بررسی میدانی طرح‌های متقاضی تسهیلات بانکی، از چند طرح اقتصادی بازدید کرد. 11

سه شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۹

علیزاده؛ مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان به منظور بررسی میدانی طرح‌های متقاضی تسهیلات بانکی، از چند طرح اقتصادی بازدید کرد. 10

سه شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۹

علیزاده؛ مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان به منظور بررسی میدانی طرح‌های متقاضی تسهیلات بانکی، از چند طرح اقتصادی بازدید کرد. 14

سه شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۹

علیزاده؛ مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان به منظور بررسی میدانی طرح‌های متقاضی تسهیلات بانکی، از چند طرح اقتصادی بازدید کرد. 8

سه شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۹

علیزاده؛ مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان به منظور بررسی میدانی طرح‌های متقاضی تسهیلات بانکی، از چند طرح اقتصادی بازدید کرد. 7

سه شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۹

علیزاده؛ مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان به منظور بررسی میدانی طرح‌های متقاضی تسهیلات بانکی، از چند طرح اقتصادی بازدید کرد. 6

سه شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۹
صفحه ۱ از ۲ ۲
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید