مدیرکل: تعامل با نخبگان دانشگاهی و انجام تحقیقات پژوهشی بستر مناسبی برای فعال تر شدن شرکت های تعاونی و ایجاد اشتغال پایدار است

ششمین جلسه اتاق فکر تعاون به منظور هماهنگی گیلان 6

پنج شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۹

ششمین جلسه اتاق فکر تعاون به منظور هماهنگی گیلان 4

پنج شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۹

ششمین جلسه اتاق فکر تعاون به منظور هماهنگی گیلان 3

پنج شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۹

ششمین جلسه اتاق فکر تعاون به منظور هماهنگی گیلان 5

پنج شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۹

ششمین جلسه اتاق فکر تعاون به منظور هماهنگی گیلان 2

پنج شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۹
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید