بازدید دلبری مدیرکل امور استان ها از اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان گیلان

گزارش تصویری بازدید مدیرکل امور استان ها از اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان گیلان 29

شنبه ۶ دی ۱۳۹۹

گزارش تصویری بازدید مدیرکل امور استان ها از اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان گیلان 26

شنبه ۶ دی ۱۳۹۹

گزارش تصویری بازدید مدیرکل امور استان ها از اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان گیلان 28

شنبه ۶ دی ۱۳۹۹

گزارش تصویری بازدید مدیرکل امور استان ها از اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان گیلان 23

شنبه ۶ دی ۱۳۹۹

گزارش تصویری بازدید مدیرکل امور استان ها از اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان گیلان 27

شنبه ۶ دی ۱۳۹۹

گزارش تصویری بازدید مدیرکل امور استان ها از اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان گیلان 25

شنبه ۶ دی ۱۳۹۹

گزارش تصویری بازدید مدیرکل امور استان ها از اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان گیلان 24

شنبه ۶ دی ۱۳۹۹

گزارش تصویری بازدید مدیرکل امور استان ها از اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان گیلان 22

شنبه ۶ دی ۱۳۹۹

گزارش تصویری بازدید مدیرکل امور استان ها از اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان گیلان 21

شنبه ۶ دی ۱۳۹۹
صفحه ۱ از ۴ ۲ ۳ ۴
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید