سسسس      

 • کسب مقام برتر در مورد حمایت از حقوق مصرف کنندگان

 • بازرسی از مجتمع فولاد گیلان در راستای اجرای برنامه بازرسی هدفمند از کارگاههای پرخطر استان

 • برگزاری مسابقات دارت و تنیس روی میز با همکاری اداره کل و هیئت ورزش های کارگری استان گیلان

 • برگزاری مسابقات شطرنج ویژه دهه فجر

 • مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی گیلان :  طرح اشتغال روستائی در استان گیلان اجرا میشود

Loading
 • کسب مقام برتر در مورد حمایت از حقوق مصرف کنندگان

 • بازرسی از مجتمع فولاد گیلان در راستای اجرای برنامه بازرسی هدفمند از کارگاههای پرخطر استان

 • برگزاری مسابقات دارت و تنیس روی میز با همکاری اداره کل و هیئت ورزش های کارگری استان گیلان

 • برگزاری مسابقات شطرنج ویژه دهه فجر

 • مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی گیلان :  طرح اشتغال روستائی در استان گیلان اجرا میشود

Loading