سسسس      

 • برگزاری جلسه هماهنگی کارشناسان روابط کارشهرستان رشت

 • صادرات 27 میلیون دلاری شرکتهای تعاونی استان گیلان درشش ماهه اول سال 97

 • رونمایی سایت مبارزه با فقر معاونت رفاه اجتماعی

 • مصاحبه با ابراهیمی کارمندروشندل اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی گیلان درروزجهانی عصای سفید

 • چهل و دومین جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی گیلان

Loading
 • برگزاری جلسه هماهنگی کارشناسان روابط کارشهرستان رشت

 • صادرات 27 میلیون دلاری شرکتهای تعاونی استان گیلان درشش ماهه اول سال 97

 • رونمایی سایت مبارزه با فقر معاونت رفاه اجتماعی

 • مصاحبه با ابراهیمی کارمندروشندل اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی گیلان درروزجهانی عصای سفید

 • چهل و دومین جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی گیلان

Loading