گیلان 2    

  • تحقق 100 درصدی استان گیلان در بحث تشکیل تعاونی در 6 ماهه اول

  • تجلیل از کارشناسان رابط کارگروه آمارنامه دستگاه های شورای هماهنگی وزارت تعاون ، کاروفاه اجتماعی در استان گیلان

  • قرار گرفتن آمارنامه سال 94  اداره کل تعاون، کارورفاه اجتماعی استان گیلان در ردیف آمارنامه های برتر

  • ثبت نام کارآفرینان در بخش های صنعت ، کشاورزی و خدمات به منظور حضور در جشنواره کارآفرینان برتر استانی

  • انتخابات هیات مدیره کانون بازنشستگان اداره کل تعاون ، کارورفاه اجتماعی استان گیلان برگزار گردید

Loading
Loading