سسسس      

  • مدیر کل در مراسم تجلیل از خبرنگاران: ایجادبستر فرهنگ‌سازی با حضور اصحاب رسانه فراهم می‌شود

  • پیام تبریک مدیرکل به‌مناسبت روز خبرنگار

  • وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی حکمی محمود ایزددوست را به سمت مشاور وزیر در امور استان‌ها منصوب کرد

  • سخنرانی مدیرکل تعاون،کارورفاه اجتماعی گیلان درمراسم تودیع ومعارفه

  • سازگارنژاد معاون وزیرکار در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل : .باید خود را به خدمت به مردم تجهیز کنیم

Loading
  • مدیر کل در مراسم تجلیل از خبرنگاران: ایجادبستر فرهنگ‌سازی با حضور اصحاب رسانه فراهم می‌شود

  • پیام تبریک مدیرکل به‌مناسبت روز خبرنگار

  • وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی حکمی محمود ایزددوست را به سمت مشاور وزیر در امور استان‌ها منصوب کرد

  • سخنرانی مدیرکل تعاون،کارورفاه اجتماعی گیلان درمراسم تودیع ومعارفه

  • سازگارنژاد معاون وزیرکار در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل : .باید خود را به خدمت به مردم تجهیز کنیم

Loading